PORTFOLIJUM PROIZVODA

azoter

Osnovni proizvod kompanije je tečno bakterijalno biođubrivo AZOTER®. Isto dostiže apsolutno najveću gustoću vitalnih klica bakterija, tj. 4.109 klica u 1 ml đubriva. Za đubrenje jednog hektara tla dovoljna je doza od 10 litara đubriva AZOTER®, nakon primene u tlu dolazi do intenzivnog razmnožavanja bakterija, koje su sposobne da efikasno fiksiraju vazdušni azot i čine pristupačnim fosfor i kalij od manje rastvorivih oblika. Svojim delovanjem u tlu stvara dovoljnu količinu azota, fosfora, kalija i istovremeno proizvodi materije u obliku fitohormona koji podstiču rast, enzima i vitamina. Gospodarska efikasnost ovog proizvoda počiva u smanjivanju troškova za ishranu bilja i isti, takođe, obnavlja mikrobijalni život u tlu, uz istovremeno povećavanje količine mikroorganizama u tlu. AZOTER je siva čak sivo-smeđa gusta tečnost s karakterističnim mirisom melase i bakterija, koji je tipičan za ovaj preparat. Preporučen je za đubrenje svih ratarskih i povrtarskih kultura.

 • obezbeđuje kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih sastojaka (N, P, K) za biljke
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • ne proizvodi nikakve nitrate niti nitrite
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • obnavlja mikrobijalni život u tlu
 • koriguje vrednost reakcije tla
 • otekuće bakterijalno đubrivo

Broj vitalnih mikroorganizama u KTJ.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Vrednost pH = 5,5-7,0

Azoter F_new

Tekuće bakterijalno đubrivo na bazi đubriva AZOTER®, koje sadrži parazitičku plesan Trichoderma atroviride, koja uništava spore Fuzarija u tlu. Kod uzgoja poljoprivrednih kultura, fuzarioze spadaju u najvažnije patogene, koji su značajni ne samo sa ekonomskog aspekta, već i sa aspekta bezbednosti hrane. Parazitička gljivica Trichoderma atroviride poboljšava prirodne sposobnosti tla i time efikasno uništava spore fuzarija još u tlu. Ako se ta prevencija ne ostvari u tlu, onda dolazi do intenzivnog razmnožavanja spora, kao i do stvaranja mikotoksina. Pozitivni uticaj učinka parazitičke plesni počiva i u napadaju, pored zastupnika roda Fusarium, i drugih rodova, kao što su Pythium, Rhizoctonia i Botrytis, pri čemu Trichoderma atroviride ima izraziti stimulacioni uticaj ne samo na dinamiku rasta bilja, već i na otpornost bilja, i to poboljšanjem odbrambenih reakcija uzgajanih kultura i smanjenjem sadržine mikotoksina u krajnjoj proizvodnji. Preporučuje se za đubrenje svih vrsta i povrtlarskih useva, međutim, prvenstveno se koristi za kulture, koje mogu biti napadnute zastupnicima rodova Fusarium, naročito žitarice, kukuruz, povrtlarske kulture (plodno i tikvasto povrće).

 • ozdravljuje tlo od gljivica koje prouzrokuju fuzarioze
 • efikasno uništava izvor infekcije fuzarioza i smanjuje rizik prenosa bolesti na uzgajane kulture
 • poboljšava kondiciju biljaka – povećavanjem odbrambenog mehanizma bilja
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih sastojaka (N, P, K) za biljke
 • povećava količinu i kvalitet proizvodnje (smanjenjem mikotoksina i nitrata)
 • obnavlja mikrobijalni život u tlu
 • koriguje vrednost reakcije tla
 • tečno bakterijalno đubrivo

Broj vitalnih mikroorganizama u KTJ.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Vrednost pH = 5,8-8,5

Azoter SC_new

Pored bakterija i učinkovitih materije prisutnih u tekućem bakterijalnom đubrivu AZOTER, AZOTER SC® sadrži mikoparazitičku plesan Coniothyrium minitans, koja pomaže obnavljanje prirodne sposobnosti tla i time sprječava stvaranje spora bijele plesni (Sclerotinia sclerotiorum), koja se nalazi u tlu. Coniothyrium minitans ne napada biljku, već ograničava pojavu i proširenje, odnosno infekciju uzgajanih kultura osjetljivih na navedenu bolest (repica, suncokret i druge). Time se stvara učinkovita pomoć u prevenciji i biološkoj zašiti tla, i ograničava se pojava jedne od najozbiljnjih bolesti uljarica. Preporučuje se za đubrenje svih vrsta ratarskih i povrtarskih kultura, međutim, prvenstveno se koristi kod useva, koji mogu da budu napadnuti bolešću Sclerotinia sclerotiorum (godišnji suncokret, uljana ozima repica, povrće – grašak, peršun).

 • ozdravljuje tlo od spora sklerotinije
 • efikasno uništava izvor infekcije bijele plesni i smanjuje rizik prenosa bolesti na uzgajane kulture
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih sastojaka (N, P, K) za bilje
 • povećava količinu a kvalitet proizvodnje (povećanje uljnatosti)
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • obnavlja mikrobijalni život u tlu
 • koriguje vrednost reakcije tla
 • tečno bakterijalno đubrivo

Broj vitalnih mikroorganizama u KTJ.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Vrednost pH = 5,8-8,5

Azoter B_new

Tekuće bakterijalno đubrivo na temelju đubriva AZOTER®, koje sadrži specijalnu bakteriju Pseudomonas putida, koja poboljšava prihvatljivost mikroelemenata za korenski sustav uzgajanih kultura. AZOTER B® je tečna supstanca koja deluje na bazi bakterija izvornog fitoedafona tla, koja se primenjuje u tlu i koja svojim delovanjem obnavlja mikrobijalni život u tlu, i stvara dovoljne količine azota, fosfora, kalija i enzima za rast i razvoj bilja, čime se poboljšava dinamika rasta biljaka i njihova reproduktivna sposobnost. Ubrzava razgradnju primenjenih digestata BPS, ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu i ujedno povećava iskoristivost hranjivih sastojaka iz primijenjenih digestata i postojećih zaliha hranjivih sastojaka u tlu. Učestvuje u razgradnji aromatičnih sastojaka, kao i rezidualnih ostataka pesticida, koji zagađuju životnu sredinu. Preporučuje se za đubrenje svih vrsta ratarskih i povrtlarskih kultura, međutim, prvenstveno se koristi kod useva, koji su đubreni digestatima iz BPS. Preporučuje se korišćenje u tlima zagađenim aromatskim organskim spojevima (ostaci ulja, pesticida, itd.).

 • ubrzava razgradnju primenjenih digestata BPS, ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • povećava iskoristivost hranjivih sastojaka iz primenjenih digestata i postojećih zaliha hranjivih materije u tlu
 • obezpeđuje kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih sastojaka (N, P, K) za bilje
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • učestvuje u razgradnji aromatičnih sastojaka i rezidualnih ostataka pesticida, koji zagađuju životnu sredinu
 • obnavlja mikrobijalni život u tlu
 • koriguje vrednost reakcije tla
 • tečno bakterijalno đubrivo

Broj vitalnih mikroorganizama u KTJ.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Vrednost pH = 5,8-8,5

Azorhiz_new

Prošireni oblik đubriva AZOTER®, koji sadrži simbiotske bakterije Rhizobiurm spp. (Rhizobium japonicum i leguminosarum) namenjen je, naročito za uzgoj soje, graška, pasulja, lucerke i stočne hrane. AZORHIZ® je bakterijalno đubrivo s dvojnim dejstvom, koje, zahvaljujući svom sastavu (asimbiotske a simbiotske sojeve bakterija) i efikasnoj fiksaciji vazdušnog azota omogućava dovoljno snabdevanje bilja azotom tokom cele vegetacije uzgajanih kultura i ujedno pomaže stvaranje novih klica u korenskom sustavu kulturnih useva, a koje u krajnjem poboljšava količinske i kvalitativne pokazatelje dobijenog uroda. Kao tečnost, koja deluje na bazi bakterija izvorne mikroflore, nakon primene u tlu, svojim delovanjem stvara dovoljne količine azota, fosfora, kalija, i proizvodnjom fitohormona rasta ujedno doprinosi poboljšavanju kondicije uzgajanih kultura povećavanjem prirodne odbrambene sposobnosti bilja.

 • efikasnija fiksacija N2 i potpora stvaranja klica korenskog sistema
 • obezbeđuje kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih sastojaka (N, P, K) za bilje
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • obnavlja mikrobijalni život u tlu
 • đubrivo namenjeno za uzgoj soje, graška, pasulja, lucerke i stočne hrane
 • tečno bakterijalno đubrivo

Broj vitalnih mikroorganizama u KTJ.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Vrednost pH = 5,5-7,0

Azoter L_new

Tekuće bakterijsko đubrivo namijenjeno za folijarnu primenu za široku lepezu uzgajanih kultura, a koje sadrži specijalnu vrstu bakterija (Herbaspirillum seropedicae) izoliranih iz biljnih tkiva, koje prouzrokuju fiksaciju vazdušnog azota u bilju. Nitrogene bakterije korišćene na zelenim delovima biljke tokom vegetaconog razdoblja, zahvaljujući njihovoj visokoj mobilnosti, brzo prodiru kroz kutikulu lista u biljku i svojim delovanjem stvaraju dovoljnu količinu azota za ishranu bilja. Ovaj preparat služi kao bakterijalno folijarno đubrivo, pri čemu, zahvaljujući njegovim učincima, može da znatno smanji primenjivane doze klasičnih industrijskih i folijarnih đubriva sa sadržinom azota, a koje vodi do znatne financijske uštede. Pored navedenih specifičnih bakterija, AZOTER L sadrži i makro i mikro hranjive sastojke, čime se uvrstava u kompleksna folijarna đubriva sa širokospektralnim delovanjem. Proizvod se koristi kao folijarno đubrivo za uljanu repicu, pšenicu, kukuruz, suncokret, šećernu repu, kao i za široku lepezu vrtlarskih useva. Nakon stvaranja dovoljne površine lista uzgajanih bilja, uz smanjeno sunčevo zračenje, koristi se raspršivanjem na zelene delove bilja.

 • fiksira vazdušni azot direktno u biljki
 • obzebeđuje dopremu lako prihvatljivih hranjivih materije (N, P, K)
 • sadrži mikroelemente u helatnom obliku
 • efikasniji oblik obezbeđenja dopreme hranjivih sastojaka u nepogodnim uslovima
 • tečno bakterijalno đubrivo za folijarnu primenu

Broj vitalnih mikroorganizama u KTJ.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Primenjivana dozasadrži 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
Vrednost pH = 5,8-8,5